Novice in obvestila

1. izredna seja (16.01.2019)

Dnevni red Popravek sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji Kadrovske zadeve: imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, imenovanje Komisije za statut in…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR)

Izšla je publikacija Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR),  inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.  Osrednji cilj ukrepov vključenih v akcijski načrt je predvsem dvig kakovosti življenja, kjer je poudarek na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza…