Novice in obvestila

Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020. S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih…

Priporočila in navodila NIJZ ob sproščanju ukrepov

Epidemiološka situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem so na NIJZ pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti. Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov  Priporočila za gostinske lokale in njihove zaposlene Navodila za delo v servisnih storitvah…

Obvestilo Centra za socialno delo Litija – osebni sprejem strank v nujnih primerih

Spoštovani občani!  Obdobje v času pandemije, ko so omejeni socialni stiki in večino svojega časa preživimo izolirani med štirimi stenami, lahko privede do povečanja raznoraznih stisk: družinsko nasilje (psihično in fizično), preobremenjenost staršev, preobremenjenost delavcev, ki delajo v kriznih razmerah, osamljenost pri starejših in osebah, ki nimajo svojcev ali druge socialne mreže, zloraba otrok zaradi…

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE IZVAJANJA ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH KRAJIH

Ministrstvo za notranje zadeve je na svoji spletni strani objavilo posodobljen nabor najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov, ki so jih prejeli v času epidemije COVID-19. Pojasnila najdete na spodnji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/ Vzorec_Izjava (1)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo: prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski…

COVID-19 VSAK ČLOVEK ŠTEJE – KORONA ŠTEVEC

Na neodvisni spletni strani https://covid-19-stats.si/ zbirajo anonimne podatke o tstih, ki so potrjeno okuženi ali mislijo, da so okuženi s COVID-19. Na osnovi zbranih podatkov objavljajo vse za občane relevantne statistične podatke. Pomagajte tistim, ki niso vešči izpolnjevanja na računalniku ali pa računalnika sploh nimajo. Pomagajo jim lahko otroci, vnuki ali prijatelji tako, da jih…