Novice in obvestila

Gradnja optičnega omrežja RuNe – vabilo na sestanek – Gasilski dom Kostrevnica

Spoštovani! Z veseljem vam sporočamo, da se bo na vašem območju pričelo z gradnjo optičnega omrežja RuNe. V zvezi s tem vas vabimo na informativni sestanek, na katerem boste lahko pridobili vse potrebne informacije v zvezi s projektom, njegovo izvedbo ter tem, kako priti do priključka.                            Sestanek bo v torek, 17.12.2019, ob 19. uri…

Zapora občinske ceste

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo med 25. 11. 2019 in 29. 11. 2019 zaprt odsek lokalne ceste 426113 Stranje – Kopačija – Mala Kostrevnica v naselju Sevno, zaradi izgradnje opornega zidu. Popolna zapora bo postavljena na 30 m odseku ceste na naslovu Sevno 16. Obvoz bo potekal po lokalni cesti 208301-Kopačija-Gabrska Gora-Moravče in…

6. redna seja (27.11.2019)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 5. redne seje z dne 23.10.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave Informacija o upravljanju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Sprejem sklepa o določitvi višine grobarine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in…