Veronika Jesenšek

Volilna enota 1

Slovenska ljudska stranka

Vinko Femc

Volilna enota 1

Slovenska ljudska stranka

Darko Vidic

Volilna enota 2

Slovenska ljudska stranka

Branko Šuštaršič

Volilna enota 3

Slovenska ljudska stranka

Matjaž Grabnar

Volilna enota 1

Gibanje Svoboda

Martin Gradišek

Volilna enota 2

Gibanje Svoboda

Franc Props

Volilna enota 3

Gibanje Svoboda

Alojzij Smrekar

Volilna enota 1

Slovenska demokratska stranka

Maja Toplak Primc

Volilna enota 2

Slovenska demokratska stranka

Janez Tomažič

Volilna enota 3

Slovenska demokratska stranka

Matej Sirk

Volilna enota 2

Lista Karmen Sadar

Matej Jug

Volilna enota 3

Lista Karmen Sadar

Petra Kovačič Pancar

Volilna enota 1

Lista za občino Šmartno

Domen Merzel

Volilna enota 2

Lista za občino Šmartno

Matic Kremžar

Volilna enota 1

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Andreja Kastelic

Volilna enota 3

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Seje občinskega sveta

Naši začetki

Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk
Od leve proti desni stojijo: Damjan Golob, Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Dušan Cerjak, Roman Zaman, Franc Černe
Sedijo: Martin Knez, Karmen Grom, Milan Izlakar, Matjaž Aškerc, Anton Tomažič

Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk Od leve proti desni stojijo: Damjan Golob, Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Dušan Cerjak, Roman Zaman, Franc Černe Sedijo: Martin Knez, Karmen Grom, Milan Izlakar, Matjaž Aškerc, Anton Tomažič