Veronika Jesenšek

Volilna enota 1

Slovenska ljudska stranka

Marko Slapničar

Volilna enota 3

Slovenska ljudska stranka

Darko Vidic

Volilna enota 2

Slovenska ljudska stranka

Janez Simončič

Volilna enota 3

Slovenska ljudska stranka

Alojzij Smrekar

Volilna enota 1

Slovenska demokratska stranka

Simon Povše

Volilna enota 2

Slovenska demokratska stranka

Janez Tomažič

Volilna enota 3

Slovenska demokratska stranka

Martin Fortuna

Volilna enota 3

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Suzana Kepa

Volilna enota 1

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Bojan Lupše

Volilna enota 2

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Franc Adamčič

Volilna enota 2

Lista za občino Šmartno

Gregor Berčon

Volilna enota 1

Lista za občino Šmartno

Darja Gorše

Volilna enota 1

Lista za občino Šmartno

Domen Merzel

Volilna enota 2

Lista za občino Šmartno

Sašo Goršek

Volilna enota 3

Lista za občino Šmartno

Anica Bitenc

Volilna enota 1

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Franc Props – Lista za občino Šmartno – do 01.05.2020 (nezdružljivost funkcij)

Seje občinskega sveta

Naši začetki

Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk
Od leve proti desni stojijo: Damjan Golob, Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Dušan Cerjak, Roman Zaman, Franc Černe
Sedijo: Martin Knez, Karmen Grom, Milan Izlakar, Matjaž Aškerc, Anton Tomažič

Slika s konstitutivne seje občinskega sveta 6.12.2002 na gradu Bogenšperk Od leve proti desni stojijo: Damjan Golob, Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Dušan Cerjak, Roman Zaman, Franc Černe Sedijo: Martin Knez, Karmen Grom, Milan Izlakar, Matjaž Aškerc, Anton Tomažič