V zadnji številki preberite

Pogovor z Danico Sedevčič

Diamantna maturanta

Razigrano poletje na Bogenšperku

Začetek šolskega leta

Navodila avtorjem prispevkov za Krajevne novice

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17), je  novi izdajatelj občinskega glasila Krajevne novice s 01.01.2018  Javni zavod Bogenšperk.

Navodila avtorjem