V zadnji številki preberite

Sistem za avtomatizirano izposojo koles "PoKOLO"

Pogovor s Frančiškom Ponebškom, poveljnikom GZ

Nova muzejska trgovina na Bogenšperku

Velikonočni ponedeljek na Primskovem

 

Navodila avtorjem prispevkov za Krajevne novice

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17), je  novi izdajatelj občinskega glasila Krajevne novice s 01.01.2018  Javni zavod Bogenšperk.

Navodila avtorjem