Prejemniki naziva Častni občan občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Akad. zasl. prof. dr. Janez Juhant

Je bil do upokojitve redni profesor in 5 let dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Je mednarodno priznan predavatelj in strokovnjak na področju filozofije, teologije in antropologije. Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta, podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter programski svetnik RTV.

Prejemniki Zlate plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2022

Ida Dolšek

Prejemnica zlate plakete občine je končala Pedagoško akademijo v Ljubljani in nato kot učiteljica matematike do upokojitve delala v OŠ Šmartno pri Litiji.

Leta 1970 so v Javorju pričeli s plesnimi vajami, ki so privedle do ustanovitve FS Javorje. Prejemnica je predana ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine. Kot umetniška vodja FS Javorje je delovala do 2011. Istega leta je prejela Maroltovo listino oziroma priznanje za delovanje na področju folklore. S skupino je dosegla vrsto vidnih dosežkov, izvedla gostovanja doma in po svetu, poskrbela za ohranitev in rekonstrukcijo kostumov litijskega Posavja in skrbela za kakovostno izobraževanje in nadgrajevanje znanj v skupini in izvedbo izredno odmevnih projektov (Špinerbal).

Po letu 2011, ko je vodenje folklorne skupine prepustila mlajšim, se je osredotočila predvsem na ohranjanje slovstvene folklore oziroma zapisovanja spominov dediščine v domačem okolju. Njena bibliografija obsega šest samostojnih monografij, ki jih je napisala oziroma uredila, sodelovala pa je tudi pri mnogih drugih dediščinskih projektih društev in ustanov.

Z izrednim občutkom in poznavanjem preteklosti in spoštljivo do virov informacij še vedno zbira, zapisuje in ohranja znanje in spomine; zadnji, izredno pomemben za občino, je projekt Mostovi časa, ki je nastajal 7 let.

Rudolf Vidic

Prejemnik zlate plakete občine se je po uspešno zaključeni osnovni šoli izučil za krznarja in se zaposlil v Tovarni usnja Šmartno pri Litiji. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil zelo aktiven v širši skupnosti, z veliko prizadevanja mu je uspelo, da so asfaltirali vaško cesto v Podroje.

Pomembno omembo si zasluži udejstvovanje na kulturnem, predvsem pevskem področju.

V šestdesetih in sedemdesetih letih se je zbrala skupina fantov iz okolice Vintarjevca, ki so se imenovali Društvo Kozorog. Prepevali so ljudske pesmi. S svojim talentom je kmalu postal vodja fantovskega prepevanja v kraju. Kmalu se je vključil v šmarski moški in kasneje mešani pevski zbor Zvon, vmes je ustanovil Šmarski oktet. Prav tako je bil ustanovitelj in zborovodja moškega pevskega zbora Fantje od fare. Trenutno prepeva pri Oktetu Valvasor. Od mladih nog je dejaven pri cerkvenem pevskem zboru sv. Martina Šmartno pri Litiji, ki ga je vrsto let tudi vodil.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je vpisal v orglarsko šolo v Ljubljani, prav tako je zaslužen za oživitev in ponovno delovanje Prosvetnega društva Šmartno pri Litiji.

Za leto 2021

Igor Osredkar

Je uspešen športnik, ki že vrsto let niza uspehe kot futsal igralec. Kot član klubov je bil večkrat državni in pokalni prvak. S klubi je večkrat osvojil tudi super pokal.

Je tudi kapetan slovenske futsal reprezentance, s katero se je uvrstil na šest evropskih prvenstev in je rekorder po številu nastopov in številu zadetkov.

Kot osebni dosežek je v Sloveniji dosegel nazive naj strelec lige v letu 2008 in 2011 ter najboljši futsal igralec – dobitnik zlate žoge v letih 2012, 2013 in 2015.

Igor je izredno uspešen tudi na reprezentančnem nivoju, saj je postal kapetan slovenske reprezentance, je tudi rekorder po številu nastopov, to je 164, in tudi po številu zadetkov.

Prepoznavnost naše občine je ponesel tudi v tujino, kjer je kar nekaj let igral kot futsal igralec, tam je dosegel naziv najboljši športnik Makarske in najboljši strelec lige. V letu 2019 so ga izbrali celo za najboljšega športnika tega mesta.

Jožef Zadražnik

Leta 2005 je bil pobudnik in eden od ustanoviteljev Vinogradniškega društva ŠTUC Šmartno. Vsa leta do danes je tudi predsednik društva, ki svoje poslanstvo opravlja z izrednim trudom in prizadevanjem za razvoj vinogradništva in kletarstva v naši občini.

Sadovi njegovega delovanja se preko društva kažejo na področju pridelovanja oziroma nege vinogradov, ki so v teh petnajstih letih popolnoma spremenili svojo podobo. Veliko je doprinesel glede kletarjenja in kulture pitja vin, za člane društva organizira degustacije vin ter obiske vinogradnikov v njihovih kleteh.

Rezultat njegovega dela se kaže tudi na ocenjevanjih vin ZDVD, na katerih Štuc dosega zavidljive rezultate. Zaradi njegovega požrtvovalnega dela se društvo predstavlja in sodeluje na številnih dogodkih, tako v naši občini kot tudi v litijski.

Jože Zadražnik vedno z veliko zagnanostjo in dobro voljo skupaj s člani Štuca sodeluje na raznih sejmih, na prireditvah ob praznikih, vsako leto organizira tudi blagoslov vina na dan farnega zavetnika in ob prazniku Občine Šmartno pri Litiji, redno se udeležujejo tudi prireditve Cvičkarijada.

Za leto 2020

Marjanca Vidic

Njeno delovanje v ljubiteljski kulturi v Šmartnem je zaznamovalo dolgoletno vodenje Pevskega društva Zvon. Je zborovodkinja z najdaljšim stažem (27 let) v 130 letih delovanja Zvona. Pod njenim vodstvom je društvo med drugim pripravilo in izvedlo slovesne koncerte in prireditve ob 95-, 100-, 110- in 120-letnici.V tamburaškem orkestru je igrala 28 let ter strokovno in predano poučevala začetnike igranja na tamburici. Kot organistka in zborovodkinja cerkvenega zbora je aktivna še danes

Prejemniki Srebrne plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Jožef Potisek

Je že od začetka sedemdesetih let neprekinjeno čebelar kranjske čebele oziroma kranjske sivke. V zadnjih letih je bil nekaj let tudi priznani vzrejevalec čebeljih matic kranjske čebele. Septembra 2020 je s strani Čebelarske zveze Slovenije kot priznanje rejske organizacije v čebelarstvu prejel priznanje za najboljšo linijo čebel po kriteriju skupnega selekcijskega indeksa, ki upošteva mirnost, rojivost in donosnost medu.

Vseskozi spremlja razvoj, raziskave in inovacije na področju čebelarstva tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Redno se udeležuje izobraževanj v okviru ČZS in ČD ter svoje znanje in izkušnje z veseljem deli z drugimi občani, tako čebelarji kot tudi laiki.

Msgr. Jože Hauptman

Msgr. Jože Hauptman je župnik na Primskovem. Poleg službe, ki je vezana na župnikovanje veliko časa porabi, ne samo za vzdrževanje, temveč tudi za obnovo nekdanjega turškega tabora iz 15. stoletja, s svojim delom vliva pogum tudi krajanom v smislu pomena vzdrževanja dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki. Oživlja sloves Jurija Humarja in moralno podpira delovanje novoustanovljenega etnološkega društva Jurija Humarja. Vsako leto skupaj z društvom organizira Miklavževanje. Starejšim krajanom z mesečnimi obiski nudi duhovno pomoč.

Franci Šircelj

Predan in aktiven član taekwondo društva, tudi nekdanji tekmovalec, ki ima mojstrski pas 4. DAN. Kmalu po ustanovitvi društva leta 1994 je prevzel treniranje, kasneje opravil trenersko licenco pri Taekwondo zvezi Slovenije, v letu 2018 je pri Svetovni TKD zvezi prejel tudi Global Offical Licenco (GOL). Pod njegovim vodenjem so bili njegovi varovanci uspešni kot evropski prvaki, prejeli so bronasto medaljo in še kar nekaj mednarodnih odličij. Še danes nameni veliko prostih ur za treniranje mladih upov, zato mu za to požrtvovalno in srčno delo na športnem področju Občina Šmartno pri Litiji podeljuje srebrno plaketo.

Priznanje občine

Za leto 2022

Irena Šinkovec

Prejemnica priznanja občine je leta 2020 ustanovila fond za pomoč Janezu Ponebšku za rehabilitacijo po možganski kapi. Uspelo ji je zbrati več podpornikov, ki so s svojimi donacijami omogočili 18-mesečno fizioterapijo na domu, ki je Janezu omogočila viden napredek zdravstvenega stanja.

Zdenko Šinkovec

Prejemnik priznanja občine je bil ob požaru »Miškarjevega« hleva prisoten od začetka do zaključka gradnje novega hleva. Izkazal je tudi pomoč pri požaru strehe pri Ponebškovih. Pomagal je tudi pri začetni Janezovi rehabilitaciji.

Oba prejemnika priznanja občine se udeležita vsakoletnega čiščenja okolice cerkve sv. Magdalene na Gradišču, udeležujeta se tudi akcije »Očistimo Slovenijo«. Nikoli jima ni težko pomagati sosedom ne glede na uro, čas, vreme, predvsem pa se sosedje na oba lahko zanesejo in vedo, da jim bosta stala ob strani, ko bodo potrebovali pomoč.

Za leto 2021

Skupina Šola zdravja – Šmartno pri Litiji

Z jutranjo telovadbo »1000 gibov« je skupina Šole zdravja – Šmartno pri Litij začela devetega avgusta 2011. Od samih začetkov skupino skrbno vodi Ančka Ulčar, ki je povezovalni člen med člani in pisarno Društva Šola zdravja.

Že od leta 2015 sodelujejo z Domom Tisje, tako da telovadijo z njihovimi varovanci.

Naše starejše občanke in občani so lahko zgled vsem nam, saj so letos avgusta praznovali svoj jubilej – deset let vztrajanja pri redni jutranji telovadbi.

Jubilejna priznanja občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2022

Prostovoljno gasilsko društvo Štangarske Poljane za 90 let delovanja društva

Za Prostovoljno gasilsko društvo Štangarske Poljane je leto 2022 prav posebno leto. Visok jubilej so praznovali 27. avgusta na slovesni proslavi. Njihovi predniki so v letu 1932 ustanovili gasilsko društvo.

Ob tej priložnosti so se poklonili dolgoletni 90-letni zgodovini svojega društva. S ponosom so korakali čez čas in opravljali naloge gasilstva. Zgodovina društva ima vzpone in padce, a ne glede na to je jedro društva operativno pripravljeno in se v okviru zmožnosti odzove na vse klice krajanov, bodisi v svojih krajih ali pa krajih naše občine. V zadnjih letih so s svojo mladostjo tudi obnovili svoj gasilski dom, ki so ga člani zgradili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, vzorno skrbijo za opremo in gasilsko vozilo, ki ga imajo v lasti, in so ponos ga silstva v naši skupni Občini Šmartno pri Litiji.

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje za 90 let delovanja društva

Letos mineva 90 let, odkar je bila na pobudo Rudolfa Berčona ustanovljena Prostovoljna gasilska četa Javorje.

Kot večina takratnih društev tudi gasilska četa ob ustanovitvi ni imela svojih prostorov, zato so jim prostor odstopili Godčevi. Trud članov in pomoč takratne Občine Šmartno pri Litiji sta jim omogočila, da je bilo do leta 1938 dokončano orodišče, v katerem je prostor dobila tudi ročna gasilska brizgalna, kupljena leta 1934. Ker so se v tem času že pojavljale motorne brizgalne, se predvideva, da je bila izdelana v 19. stoletju. Črpalko je obnovil sedaj že pokojni Štefan Mandelj in navkljub letom še vedno deluje. Vojni čas društvu ni prizanesel, saj je bila v kraju nameščena nemška enota, ki je nadzirala nemško-italijansko okupacijsko
mejo. Prostore so imeli tudi v takratni šoli, gasilskem orodišču,
poleg tega pa so uporabljali tudi požarni vodnjak.

Društvo je po vojni mirovalo do leta 1953. Čeprav je bila dosegljiva dokumentacija dokaj skromna, je iz nje razvidna želja po lastnih prostorih, zato je bil 1975 odkupljen objekt, ki je tekom let dobil gasilsko noto. Ena od sob je dobila tudi plesni oder, na katerem sta nastopala tako folklorna skupina kot tudi tamburaški orkester, ki je bil ustanovljen na njen predlog.

Velik napredek je za društvo pomenila izgradnja novega gasilskega doma, s katerim so pod eno streho združili dosedanji dom in orodišče pri osnovni šoli. Tega pa je leta 2005 nadgradil še nakup vozila za gašenje gozdnih požarov in leta 2022 še gasilskega vozila z vodo.

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje je v času od ustanovitve pa do danes prehodilo dolgo pot, ki velikokrat ni bila lahka, saj je moralo vložiti veliko truda, da je navkljub majhnosti večino nalog, potrebnih za zagotavljanje požarne varnosti, izpeljalo predvsem s sredstvi in pomočjo krajanov, pridobljenimi krediti, krajevnim samoprispevkom in tudi pomočjo Občine.

Za leto 2020

Pevsko društvo Zvon za 130 let delovanja

Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo za 10 let delovanja

Tamburaški orkester Šmartno za 10 let delovanja

Fotogalerija