Prejemniki naziva Častni občan občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Akad. zasl. prof. dr. Janez Juhant

Je bil do upokojitve redni profesor in 5 let dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Je mednarodno priznan predavatelj in strokovnjak na področju filozofije, teologije in antropologije. Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta, podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter programski svetnik RTV.

Prejemniki Zlate plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Marjanca Vidic

Njeno delovanje v ljubiteljski kulturi v Šmartnem je zaznamovalo dolgoletno vodenje Pevskega društva Zvon. Je zborovodkinja z najdaljšim stažem (27 let) v 130 letih delovanja Zvona. Pod njenim vodstvom je društvo med drugim pripravilo in izvedlo slovesne koncerte in prireditve ob 95-, 100-, 110- in 120-letnici.V tamburaškem orkestru je igrala 28 let ter strokovno in predano poučevala začetnike igranja na tamburici. Kot organistka in zborovodkinja cerkvenega zbora je aktivna še danes

Prejemniki Srebrne plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Msgr. Jože Hauptman

Msgr. Jože Hauptman je župnik na Primskovem. Poleg službe, ki je vezana na župnikovanje veliko časa porabi, ne samo za vzdrževanje, temveč tudi za obnovo nekdanjega turškega tabora iz 15. stoletja, s svojim delom vliva pogum tudi krajanom v smislu pomena vzdrževanja dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki. Oživlja sloves Jurija Humarja in moralno podpira delovanje novoustanovljenega etnološkega društva Jurija Humarja. Vsako leto skupaj z društvom organizira Miklavževanje. Starejšim krajanom z mesečnimi obiski nudi duhovno pomoč.

Za leto 2020

Franci Šircelj

Predan in aktiven član taekwondo društva, tudi nekdanji tekmovalec, ki ima mojstrski pas 4. DAN. Kmalu po ustanovitvi društva leta 1994 je prevzel treniranje, kasneje opravil trenersko licenco pri Taekwondo zvezi Slovenije, v letu 2018 je pri Svetovni TKD zvezi prejel tudi Global Offical Licenco (GOL). Pod njegovim vodenjem so bili njegovi varovanci uspešni kot evropski prvaki, prejeli so bronasto medaljo in še kar nekaj mednarodnih odličij. Še danes nameni veliko prostih ur za treniranje mladih upov, zato mu za to požrtvovalno in srčno delo na športnem področju Občina Šmartno pri Litiji podeljuje srebrno plaketo.

Jubilejna priznanja občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

  • Pevsko društvo Zvon za 130 let delovanja
  • Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo za 10 let delovanja
  • Tamburaški orkester Šmartno za 10 let delovanja