Novice in obvestila

Stari poklici in obrti v sodobnem objektivu – izbrane so najboljše fotografije

Fotografski natečaj, šesti po vrsti, ki ga organizirajo Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija ob podpori Občine Šmartno pri Litiji, za namen promocije dediščine, umetnosti in turizma, se letos sklepa na virtualen način – z objavo (razstavo) slik na spletnih straneh. K sodelovanju se je odzvalo 8 avtorjev, ki so prispevali 21 fotografij. Razpisana tema…

Poziv prostovoljcem

Občina Šmartno pri Litiji in Dom Tisje pozivata prostovoljce, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči ob epidemiji koronavirusa na območju občine Šmartno pri Litiji, predvsem za pomoč v Domu Tisje. Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi. Posebej je dobrodošlo, da se…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…