Novice in obvestila

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/ dne 4.9.2017, objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR. Rok za oddajo vlog na javni poziv je 10. 10.…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2017

Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2017. Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2017 lahko oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji: Torek, 26.09.2017 LITIJA – Graška Dobrava; parkirišče Mercator 12.00…

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 Občina Šmartno pri Litiji je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, št. 844-20/2017-103-DGZR, z dne 17.08.2017. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v…

Pogoji za pridobitev pravic do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih  plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za  zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper  Pogoji za pridobitev pravic do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje