Novice in obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk. Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata. Evidentiranje kandidatov za…

Občini Litija in Šmartno pri Litiji se bosta zavezali k zelenemu razvoju

Župana Franci Rokavec in Rajko Meserko bosta v ponedeljek, 12. decembra 2016, ob 15.30 podpisala zavezo k zelenemu turističnemu razvoju. Kot skupna destinacija sta se občini Litija in Šmartno pri Litiji namreč letos pridružili nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje trajnostnega poslovanja v turizmu. Podpis bo potekal v Pustolovskem parku GEOSS na Slivni (Slivna…

Zdravje v občini 2016

Prospekt  Zdravje v občini 2016 namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitevzdravja svojih prebivalcev. Podatke za vse…

Prireditvi ob Prešernovem rojstnem dnevu

Knjižnica Litija bo Prešernov rojstni dan, 3. december, počastila z dvema dogodkoma. KNJIŽNICA ŠMARTNO, četrtek, 1. december 2016, ob 19. uri – Otvoritev fotografske razstave “Bližina”, avtor Matjaž Janežič KNJIŽNICA LITIJA, petek, 2. december 2016, ob 19. uri – literarno-likovni dogodek v sodelovanju z društvom LILA in Kvartopirci, domačimi pesniškimi ustvarjalci KNJIŽNICA ŠMARTNO, četrtek, 1. december…

Litija in Šmartno pri Litiji kot skupna destinacija v postopku pridobivanja certifikata Slovenia Green

Občini Litija in Šmartno pri Litiji se kot skupna destinacija pridružujeta zavezi k trajnostnemu razvoju turizma in vstopata v zeleno shemo slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter hkrati omogoča primerjavo z…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice (letnik 1, številka 7)

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…