Novice in obvestila

Promet

PROMETNA UREDITEV NASELJA ŠMARTNO PRI LITIJI Občina Šmartno pri Litiji je z namenom ureditve prometa na ožjem delu naselja Šmartno pri Litiji naročila izdelavo projekta »Prometna ureditev naselja Šmartno pri Litiji«. Občane naprošamo, da si dokumente ogledate in na posredovano podate predloge ali pripombe. Predloge ali pripombe lahko posredujete na naslov: info@smartno-litija.si , do 15.…

2. redna seja (27.02.2019)

Dnevni red Skrajšan zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 19.12.2018  Skrajšani zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 16.01.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave – točka dodana na seji Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na…

PREČKANJE DRŽAVNE CESTE PRI SPOMENIKU (USTJE)

Spoštovani, Občina Šmartno pri Litiji prejema več vprašanj občanov in inštitucij glede prehajanja državne ceste na območju »Ustja«, na križišču državne ceste R3 645/1189 in lokalne ceste 208241 (Litija – Šmartno) oz. zahtev za vzpostavitev prehoda za pešce na tem območju. Za razumevanje trenutne prometne ureditve na območju vam posredujemo kratek povzetek dogajanja, ki je…

Lokalna identiteta občine Šmartno – anketa

Javni zavod Bogenšperk je v začetku leta pričel z izvajanjem projekta `Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov´ (Lokalident), nepovratna sredstva za izvajanje aktivnosti v projektu so bila dodeljena s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  V okviru projektnih aktivnosti smo pripravili spletno anketo na temo Lokalna identiteta občine Šmartno pri Litiji, s…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…