Informacija glede gradnje optičnega omrežja

Glede na podana vprašanja v zvezi z gradnjo optičnega omrežja podajamo sledečo informacijo: Na območju občine Šmartno pri Litiji intenzivno poteka gradnja optičnega omrežja. Gradnjo izvajata podjetji Telekom d.o.o. in RUNE Enia d.o.o. preko svojih izvajalcev. Po dostopnih informacijah se gradi odprto omrežje, tako si lahko posameznik (občan) izbere katerega koli ponudnika storitev. Z izbranim…

»Telovadimo doma preko malih zaslonov« – obvestilo Društva Šole zdravja

Iz Društva Šola zdravja, bi vas radi obvestili, da akcija z lokalnimi televizijami, katero smo sprožili decembra 2020, še vedno traja. Namreč, epidemiološka situacija v Sloveniji še vedno omejuje zbiranje na prostem, kar pomeni, da telovadba “1000 gibov” zunaj na prostem tudi februarja ni dovoljena. Zato je akcija »Telovadimo doma preko malih zaslonov«, v sodelovanju…

Obvestilo o zaporah cest – izvajanje del na projektu RUNE, Jagodnik, Višnji Grm

Izvajanje del na projektu RUNE, Jagodnik, Višnji Grm. Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo do 31. 5. 2021 potekala dela na območju Jagodnika in Višnjega Grma. Izvajala se bodo dela na projektu RUNE. Izvajalec del Pirnat d.o.o. Zapore cest bodo postavljene na podlagi priloženega elaborata. 210113_MEPOAL_elaborat_visnji grm-Razbore Prosimo za razumevanje. Občina Šmartno pri Litiji