Novice in obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Javno naznanilo – sedme spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem narčtu Občine Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sedmih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za Občino Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju kot SDOPN7 Šmartno pri Litiji), ki se pripravlja na pobudo podjetja Kovikor d.o.o. za spremembo namenske rabe v naselju Dvor. Prostorski akt je izdelalo podjetje URBI d.o.o., oblikovanje prostora, Ljubljana. 3503-46_2021-167_Javno_naznanilo

Obvestilo – objava gradiva osnutka osmih sprememb in dopolnitev OPN Šmartno pri Litiji SD OPN 8

Občina Šmartno pri Litiji skladno z 2. odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (ZUrep-2) obvešča javnost, da je na povezavi: https://obcina.smartno.si/pomembnejse-objave/prostorski-akti/ objavljeno gradivo osnutka osmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD OPN 8). Postopek priprave SD OPN 8 poteka po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17,…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…