Novice in obvestila

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo v sredo, 10. 4. 2024, od 8:00 do 17:00, popolnoma zaprt odsek lokalne ceste v naselju Sevno. Obvoz je mogoč po javni poti 709191-Sevno-zgornja pot.   Izvajala se bo gradnja optičnega omrežja.   Prosimo za razumevanje.

PREDSTAVITEV PREDLOGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in v povezavi s 5., 12. in 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19),…

10. redna seja (17.04.2024)

Dnevni red   Skrajšani zapisnik 9. redne seje z dne 21.02.2024 Kadrovske zadeve: – Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji – Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor in imenovanje nadomestnega člana odbora – Razrešitev dosedanje predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija in imenovanja nadometnega predstavnika…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…