Novice in obvestila

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, št. 844-14/2023-5-DGZR, z dne 9. 11. 2023, obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023. Občina…

Zapora ceste – center Šmartna – obvestilo

Spoštovani, Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo cesta v središču naselja Šmartno pri Litiji popolnoma zaprta od petka, 10. 11. 2023 od 9:00, do sobote, 11. 11. 2023, do 9:00 zaradi prireditve »Martinovanje pod šotorom«. Lokacije postavitve zapore si uporabniki lahko pogledajo na https://obcina.smartno.si/pomembnejse-objave/promet/ Prosimo za razumevanje.  

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Javno naznanilo – o javni razgrnitvi pobude in elaborata preveritve v enoti urejannja VT-87

Javno_naznanilo_LP_12 Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 13. 11. 2023 ustno na zapisnik, pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se pošlje na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe –…

Javno naznanilo – o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora JV-9

Javno_naznanilo_LP_13   Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 16. 11. 2023 ustno na zapisnik, pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se pošlje na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe…

Šmartnovanje 2023 od 05.11. do 12.11.2023

Občina Šmartno pri Litiji, praznuje 11.11. svoj praznik. Letos smo se odločili, da praznični dan raztegnemo v praznični teden. Spodaj je opisana časovnica dogodkov, ki bodo organizirani v sklopu Šmartnovanja 2023. Vljudno vabljeni, da se jih v čim večjem številu udeležite ŠMARTNOVANJE 2023 – SEZNAM DOGODKOV  Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.