Novice in obvestila

Uporaba Kulturnega doma Šmartno – obvestilo

Skladno s Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) upravljanje Kulturnega doma Šmartno prevzema Javni zavod Bogenšperk. Vsi uporabniki Kulturnega doma Šmartno tako s 1.1.2018 vloge za najem prostorov in inventarja vložijo pri Javnemu zavodu Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji. Kontakt: +386 1 898 78 67; info@bogensperk.si https://www.bogensperk.si/  

JAVNA PREDSTAVITEV PREDLOGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Občina Šmartno pri Litiji z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrta. Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je objavljen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, na naslovu: http://www.smartno-litija.si/ oziroma je dostopen na sedežu Občine Šmartno pri Litiji,…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave,…

Občina Šmartno pri Litiji je branju prijazna občina

Dan po zaključku prvega natečaja Branju prijazna občina, ki traja od Prešerna do Prešerna (8.februar – 3.december), so 4. 12. 2017 v Kranju podelili certifikate za 18 občin, ki so izpolnjevale kriterije in prepričale komisijo, da so Branju prijazne občine. Certifikate je podeljevala predsednica Združenja splošnih knjižnic Slovenije Vesna Horžen, s podporo ministrstva za kulturo…