Novice in obvestila

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE – spletna anketa

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila  v pripravo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije. V okviru priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, kjer sodeluje tudi občina Šmartno pri Litiji, vas naprošamo, da izpolnite spletno anketo preko katere želimo zbrati čim več mnenj, izkušenj in pobud udeležencev v prometu. Občina Šmartno pri Litiji SZJ_CPS…

21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in…