Novice in obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Poziv prostovoljcem k zagotavljanju pomoči zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19

V skladu z Odredbo o aktiviranju pripadnikov CZ in prostovoljcev za pomoč zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 z dne 06.05.2021, ki jo je izdal poveljnik CZ RS Srečko Šestan,  Občina Šmartno pri Litiji vabi prostovoljce, ki so pripravljeni nuditi pomoč Zdravstvenemu domu Litija pri izvajanju cepljenja proti COVID-19, da se prijavijo pri Skupni občinski upravi…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…