Novice in obvestila

Sprememba odloka Vlade RS glede nakupovanja ranljivih oseb

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim čas, v katerem lahko nakupujejo izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), podaljšuje za eno uro. Vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Vlada Republike Slovenije je…

Brezplačna dostava zelene jeklenke – obvestilo družbe Butan plin d.d.

V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, z geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca. BREZPLAČNA DOSTAVA ZELENE JEKLENKE V družbi Butan plin verjamejo, da lahko skupaj prispevamo k učinkovitemu spopadanju z aktualnim stanjem, zato spodbujajo, da ljudje ostajajo doma če je to mogoče. Ponujajo brezplačno dostavo Zelene jeklenke…

Izredna denarna pomoč – obvestilo Centra za socialno delo

Družine, ki so se zaradi posledic epidemije COVID-19 znašle v materialni stiski zaradi kritja osnovnih stroškov preživljanja, lahko na centru za socialno delo zaprosijo za izredno denarno pomoč. Vloga za uveljavljanje pravice je dosegljiva na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/. Za več informacij pokličite CSD Osrednja Slovenija – vzhod, enota Litija, na telefonsko številko 01 890 03…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Sklep župana o dostopu do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje za Občino Šmartno pri Litiji

Sklep_dostop do trgovin 30 3 2020 6. člen ODLOK-a o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa: Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb,…

OBVEZNO RAZKUŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

V Odloku o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št.: 37/2020, v veljavi od 29. 3. 2020) so navedena sledeča navodila: 1)Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi…