Novice in obvestila

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

2. izredna seja (10.07.2019)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litij za leto 2019 – skrajšani postopek Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – hitri postopek Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20192020 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018…

Obvestilo krajanom: Ob nevihtah in pred odhodom na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave

Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunikacijskega omrežja. Pred vsako…