Novice in obvestila

10. redna seja (21.10.2020) – seja je bila preklicana

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Predstavitev idejne zasnove, postopka izbire izvajalca in potrditev…

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODA CEROVICA – SELŠEK

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Cerovica – Selšek, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati. Ukrep velja do preklica. Hvala za razumevanje! Navodila za prekuhavanja vode: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/navodila_o_prekuhavanju_vode_18_7_2019_k_0.pdf

Postopek za izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021–2027 – obvestilo

Stičišče nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije – Stičišče Središče, Zavod Nefiks na podlagi poziva Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izvaja postopek za izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021–2027. Celoten poziv z vsemi prilogami najdete tukaj. Postanite regijski predstavnik v Razvojnem svetu regije in / ali upravičenec za glasovanje v postopku izbora predstavnika. Stičišče…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Obvestilo o popolni zapori lokalne zbirne ceste Pungrt- Cerkovnik – R2

Spoštovani, Obveščamo vas, da bo lokalna zbirna cesta 209011-Pungrt – Cerkovnik – R2 (od OŠ Šmartno do priključka na obvoznico), zaradi izgradnje omrežja s strani Telekom d.o.o in obnove pločnika zaprta. Zapora bo izvedena na podlagi priloženega elaborata. V prvi fazi bo popolna zapora izvedena od OŠ Šmartno do obračališča (pri transformatorski postaji). Dostop za…