Novice in obvestila

VLOGA ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNO ŠTIPENDIJO – OBVESTILO

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD  VLOGA ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNO ŠTIPENDIJO ČE IMATE TE PRAVICE ŽE PRIZNANE IN NISO NASTALE SPREMEMBE, NI POTREBNO VLAGATI NOVE VLOGE. Vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije (če ste že upravičeni do pravice in jo želite podaljšati) ni…

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah. Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…