Novice in obvestila

20. redna seja (04.04.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 06.02.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta Statut Občine Šmartno pri Litiji – delovno gradivo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek Odlok o pokopališkem…

POPOLNA ZAPORA CEST

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bosta od 27. 3. 2018, do zaključka del, predvidoma 31. 5. 2018, zaprta dela lokalnih cest  208301-Kopačija-Gabrska Gora-Moravče (od Poljan pri Primskovem do križišča za Gabrsko Goro) in 208202-Razbore-Jež.V.-Poljane na območju križišča z Gabrsko Goro. Cesti bosta zaprti zaradi modernizacije cestišča. Uporabnike prosimo za razumevanje.

Zimske razmere – obvestilo

Občina Šmartno pri Litiji si v zimskem času, skupaj s pristojnimi službami, prizadeva zagotavljati prevoznost vozišč. V primerih močnega sneženja in ob dejstvu da je cestno omrežje močno razvejano in obsežno, vsi odseki ne morejo biti optimalno vzdrževani. Naprošamo voznike, predvsem tiste, ki uporabljajo ceste v višje ležečih predelih občine, da se na zimske razmere,…

Spremembe evidentiranja nepremičnin – poziv lastnikom k čimprejšnji ureditvi podatkov

22. februarja so pričele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. TEDENSKE…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Javni razpis za sofinanciranje šolnin (obvestilo)

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS izvajajo program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2018«. Dne 23. 6. 2017 so na svoji spletni strani in v Uradnem listu objavili javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., kjer ustreznim prijaviteljem povrnejo stroške šolnin. 65…

Zimske razmere na cestah

Spoštovani, Občina Šmartno pri Litiji si v zimskem času, skupaj s pristojnimi službami, prizadeva zagotavljati prevoznost vozišč. V primerih močnega sneženja in ob dejstvu da je cestno omrežje močno razvejano in obsežno, vsi odseki ne morejo biti optimalno vzdrževani. Naprošamo voznike, predvsem tiste, ki uporabljajo ceste v višje ležečih predelih občine, da se na zimske…