Novice in obvestila

Brezplačno do 4 kvalitetnih fotografij tvoje storitve/izdelka

Zanimiva informacija za mala/srednje velika podjetja, društva in kmetije: V okviru EU projekta P-Iris bo na spletni strani RISE nastala platforma 50-tih lokalnih ponudnikov storitev ali podjetij. V ta namen je odprt javni poziv vsem, ki so zainteresirani, da se njihova predstavitev na tej platformi objavi. Na voljo bo fotografiranje s profesionalno fotografinjo Manca Juvan. Za…

SPREMENJEN NAČIN DELA CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA LITIJA

Centri za socialno delo so med epidemijo ves čas delali in reševali stiske uporabnikov, zdaj prehajajo na spremenjen način dela. Centre za socialno delo dnevno obišče več ranljivih skupin prebivalstva, saj k nam prihajajo ljudje od nosečnosti pa do starosti. Ker želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti ponovno širjenje bolezni, vas obveščamo, da je…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Preklic prepovedi uporabe zunanjih športnih površin in otroških igral

Skladno z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/20 in 70/20) Občina Šmartno pri Litiji preklicuje prepoved uporabe zunanjih športnih površin in otroških igral z dne, 19.3.2020. Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe…

Obvestilo o poslovanju Knjižnice Litija

Spoštovani! Od ponedeljka, 25. maja 2020, omogočamo prosto izbiranje gradiva v knjižnici Litija in Šmartno. Vračilo/izposoja gradiva še vedno potekata ločeno; vrnjeno gradivo se razkužuje in ostaja v karanteni (3 dni); še vedno je zaželeno naročanje gradiva (COBISS+, telefon). V knjižnici še vedno ni mogoče: uporabljati čitalnice in računalnikov za uporabnike, si izposojati igrač, z otroki pregledovati in…