10. dopisna seja (22.09.2022 do 26.09.2022)

Dnevni red Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litiji v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije Datoteke dnevni red (135 kB)Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litijiv volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za doličitev kandidata za člana Državnega sveta…

19. redna seja (29.06.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 25.05.2022 (2) Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD – osrednja Slovenija Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega…

18. redna seja (25.05.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 17. redne seje z dne 21.04.2022 Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji 2022 – 2026 Poročilo o delu župana in občinske uprave Akcijski načrt Slovenia Green 2022-2024 Akcijski načrt ZSST 2022 – Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji Poročilo o prostorskem razvoju Občine Šmartno pri Litiji Informacijo…

17. redna seja (21.04.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 09.02.2022 Kadrovske zadeve – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov Gradivo GŠL Gradivo OŠ Gradivo ZDL Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov-razširitev Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah…

16. redna seja (09.02.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne 02.12.2021 Skrajšani zapisnik 7. izredne seje z dne 22.12.2021 Kadrovske zadeve: – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek Odlok…

15. REDNA SEJA (02.12.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 14. redne seje z dne 06.10.2021 Skrajšani zapisnik 6. izredne seje z dne 20.10.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Očini Litija in Občini Šmartno pri Litiji Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 –…

6. Izredna seja (20.10.2021)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani postopek Naslovna stran – sprememba dodana na seji Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca Izvedbeni program zimske službe za sezono 2021-2022Izbira koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave Izvedbeni program zimske službe za sezono 2021-2022 Poročilo o…

14. redna seja (06.10.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik trinajste redne seje z dne 13.06.2021 Skrajšani zapisnik pete izredne seje z dne 30.06.2021   Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o…