6. Izredna seja (20.10.2021)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani postopek Naslovna stran – sprememba dodana na seji Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca Zapisnik seje z dne 6.10.2021 Zapisnik seje z dne 8.10.2021 Zapisnik seje z dne 11.10.2021 Izvedbeni program zimske službe za sezono…

14. redna seja (06.10.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik trinajste redne seje z dne 13.06.2021 Skrajšani zapisnik pete izredne seje z dne 30.06.2021   Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o…

5. izredna seja (30.06.2021)

Dnevni red   1. Gradnja novega vrtca v Šmartnem Idejna zasnova vrtca- lokacija šola DIIP – izgradnja novega vrtca – lokacija šola Idejna zasnova vrtca- lokacija pri KD DIIP VRTEC SMARTNO – lokacija pri KD 2. Sprejem 2. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2021 Datoteke Dnevni…

13. redna seja (16.06.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 21.04.2021 Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 02.06.2021 do 08.06.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del –…

12. redna seja (21.04.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 11. redne seje z dne, 17.03.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del – predlog za drugo branje Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje Zaključni račun proračuna Občina…

11. redna seja (17.03.2021)

Dnevni red Zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 25.11.2020 do 27.11.2020 Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 09.12.2020 do 11.12.2020 Skrajšani zapisnik 10. redne seje z dne 20.01.2021 Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 25.02.2021   Poročilo o…

4. izredna seja (25.02.2021)

Dnevni red Prijava občine na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 Informacija o prijavi na Javni  razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«  Ministrstva za javno upravo   (gradivo bo objavljeno naknadno) Datoteke Dnevni red (246 kB)Prijava občine na…

10. redna seja (20.01.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno…