1. izredna seja (18.01.2023)

Dnevni red Kadrovske zadeve: – imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, – imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, – imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, – imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, – imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja, – imenovanje Nadzornega odbora in – imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo…

20. redna seja (20.10.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 29.06.2022 Zapisnik 9. dopisne seje Zapisnik 10. dopisne seje Zapisnik 11. dopisne seje   Kadrovske zadeve: – Imenovanje elektorjev za volitve v Državni svet RS – Imenovanje kandidata za člana Državnega sveta RS Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine…

11. dopisna seja (26.09.2022 do 28.09.2022)

Dnevni red   Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litiji volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije Datoteke Dnevni red (139 kB)Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litijiv volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za doličitev kandidata za člana Državnega sveta…

10. dopisna seja (22.09.2022 do 26.09.2022)

Dnevni red Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litiji v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije Datoteke dnevni red (135 kB)Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmartno pri Litijiv volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za doličitev kandidata za člana Državnega sveta…

9. dopisna seja (24.08.2022 do 26.08.2022)

Dnevni red Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šmartno pri Litiji Datoteke dnevni red (139 kB)obrazložitev plakatiranje_2022 (163 kB)obrazložitev sklepa o delni povrnitvi stroškov za LV_2022 (160 kB)Sklep o določitvi mest za plakatiranje v…

19. redna seja (29.06.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 25.05.2022 (2) Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD – osrednja Slovenija Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega…

18. redna seja (25.05.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 17. redne seje z dne 21.04.2022 Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji 2022 – 2026 Poročilo o delu župana in občinske uprave Akcijski načrt Slovenia Green 2022-2024 Akcijski načrt ZSST 2022 – Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji Poročilo o prostorskem razvoju Občine Šmartno pri Litiji Informacijo…

17. redna seja (21.04.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 09.02.2022 Kadrovske zadeve – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov Gradivo GŠL Gradivo OŠ Gradivo ZDL Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov-razširitev Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah…