12. redna seja (21.04.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 11. redne seje z dne, 17.03.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del – predlog za drugo branje Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje Zaključni račun proračuna Občina…

11. redna seja (17.03.2021)

Dnevni red Zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 25.11.2020 do 27.11.2020 Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 09.12.2020 do 11.12.2020 Skrajšani zapisnik 10. redne seje z dne 20.01.2021 Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 25.02.2021   Poročilo o…

4. izredna seja (25.02.2021)

Dnevni red Prijava občine na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 Informacija o prijavi na Javni  razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«  Ministrstva za javno upravo   (gradivo bo objavljeno naknadno)

10. redna seja (20.01.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno…

10. redna seja (21.10.2020) – seja je bila preklicana

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Predstavitev idejne zasnove, postopka izbire izvajalca in potrditev…