4. izredna seja (25.02.2021)

Dnevni red Prijava občine na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 Informacija o prijavi na Javni  razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«  Ministrstva za javno upravo   (gradivo bo objavljeno naknadno)

10. redna seja (20.01.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno…

10. redna seja (21.10.2020) – seja je bila preklicana

Dnevni red Skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 03.06.2020 Skrajšani zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.07.2020 Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 17.08.2020 do 20.08.2020 Predstavitev idejne zasnove, postopka izbire izvajalca in potrditev…

3. izredna seja (01.07.2020)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 – skrajšani postopek; Rebalans – dodatno gradivo – dodano na seji Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) – predlog za drugo branje Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno…