18. redna seja (25.05.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 17. redne seje z dne 21.04.2022 Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji 2022 – 2026 Poročilo o delu župana in občinske uprave Akcijski načrt Slovenia Green 2022-2024 Akcijski načrt ZSST 2022 – Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji Poročilo o prostorskem razvoju Občine Šmartno pri Litiji Informacijo…

17. redna seja (21.04.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 09.02.2022 Kadrovske zadeve – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov Gradivo GŠL Gradivo OŠ Gradivo ZDL Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov-razširitev Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah…

16. redna seja (09.02.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne 02.12.2021 Skrajšani zapisnik 7. izredne seje z dne 22.12.2021 Kadrovske zadeve: – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek Odlok…

15. REDNA SEJA (02.12.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 14. redne seje z dne 06.10.2021 Skrajšani zapisnik 6. izredne seje z dne 20.10.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Očini Litija in Občini Šmartno pri Litiji Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 –…

6. Izredna seja (20.10.2021)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani postopek Naslovna stran – sprememba dodana na seji Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca Izvedbeni program zimske službe za sezono 2021-2022Izbira koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave Izvedbeni program zimske službe za sezono 2021-2022 Poročilo o…

14. redna seja (06.10.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik trinajste redne seje z dne 13.06.2021 Skrajšani zapisnik pete izredne seje z dne 30.06.2021   Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o…

5. izredna seja (30.06.2021)

Dnevni red   1. Gradnja novega vrtca v Šmartnem Idejna zasnova vrtca- lokacija šola DIIP – izgradnja novega vrtca – lokacija šola Idejna zasnova vrtca- lokacija pri KD DIIP VRTEC SMARTNO – lokacija pri KD 2. Sprejem 2. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2021 Datoteke Dnevni…

13. redna seja (16.06.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 21.04.2021 Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je potekala od 02.06.2021 do 08.06.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del –…