4. redna seja (13.04.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 3. redne seje z dne 22.03.2023 Predstavitev delovanja javnega zavoda Knjižnica Litija Sprejem odločitve o nadaljevanju gradnje vrca po obstoječi pogodbi (Rumen aknjiga Fidic)1 Kadrovske zadeve: – imenovanje članov Sveta lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – Vzhod – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov…

3. redna seja (22.03.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 2. redne seje z dne 15.02.2023 Priloga 1 Priloga 2 Kadrovske zadeve: – imenovanje odborov krajevnih skupnosti Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za drugo branje Obravnava in sprejem Predinvesticijske zasnove (PIZ) za projekt Novogradnja vrtca Šmartno pri…

2. redna seja (15.02.2023)

Dnevni red Zapisnik konstitutivne seje z dne 22.12.2022 Skrajšani zapisnik 1. izredne seje z dne 18.01.2023 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za prvo branje Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…

1. izredna seja (18.01.2023)

Dnevni red Kadrovske zadeve: – imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, – imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, – imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, – imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, – imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja, – imenovanje Nadzornega odbora in – imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo…

20. redna seja (20.10.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 29.06.2022 Zapisnik 9. dopisne seje Zapisnik 10. dopisne seje Zapisnik 11. dopisne seje   Kadrovske zadeve: – Imenovanje elektorjev za volitve v Državni svet RS – Imenovanje kandidata za člana Državnega sveta RS Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine…