Novice in obvestila

8. redna seja (29.01.2020)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 7. redne seje z dne, 18.12.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji –…

Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_5_2018_52 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_13_2007_46 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_14_2018_20 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_22_2015_36 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_23_2011_106 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_23_2017_27 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_36_2017_60 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

7. redna seja (18.12.2019)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 6. redne seje z dne 27.11.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 – predlog za prvo branje Odlok…