Arhiv poteklih javnih razpisov in natečajev

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2023

Javni razpis MKČN 2023 VLOGA – javni razpis MKČN 2023 VLOGA – javni razpis MKČN 2023 Rok za oddajo vlog je 29.09.2023. https://obcina.smartno.si/wp-content/uploads/2022/03/OP-odvajanja-in-ciscenja-kom.-odp.-vode_sprejet-13-6-2021.pdf https://obcina.smartno.si/wp-content/uploads/2022/03/porocilo-o-prvih-meritvah.pdf Povezava do seznama tipskih MKČN, ki jih priporoča Zbornica komunalnega gospodarstva: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MKCN

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023

Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in sklepom sprejetim na 2. redni seji občinskega sveta dne, 15.02.2023, Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno razpravo o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023. Javna razprava o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri…