Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (PKMO)

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za zdravstvo Univerze na Primorskem sta vzpostavila spletno stran www.pkmo.si, ki lahko za delavce in delojemalce predstavlja pomembno pomoč pri premagovanju težav, s katerimi se soočajo zaradi svojega delovnega okolja. Na spletni strani se namreč nahajata e-priročnik in e-učbenik s številnimi uporabnimi nasveti, ki zajemajo ergonomske ukrepe,…

12. redna seja (21.04.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 11. redne seje z dne, 17.03.2021 Poročilo o delu župana in občinske uprave Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del – predlog za drugo branje Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje Zaključni račun proračuna Občina…

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2021

Javni razpis 2021 Pravilnik-Šmartno-pri-Litiji-2016-2020 Pravinik-o-spremembah-Pravilnika-2016-2020-2019 Obrazec ukrep 1 Obrazec ukrep 2 Obrazec ukrep 3 Obrazec Ukrep 4 Obrazec ukrep 5 Rok za oddajo vlog 31.5.2021. Prijavitelji morajo prijave oz. vloge oddati najkasneje do vključno 31.5.2021. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 31.5.2021 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan…

Obvestilo o zapori cest

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo do 30. 3. zaprti posamezni odseki državnih cest in sicer na odseku Šmartno pri Litiji – Bogenšperk, Šmartno pri Litiji – Mala Kostrevnica in Zavrstnik – Šmartno pri Litiji zaradi dograditve optičnega omrežja. Prosimo za razumevanje.