Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kabelske kanalizacije na državni cesti R3-645, odsek Zadvor  – Šmartno pri Litiji, investitorja Elektro Ljubljana d.d., 6 delovnih dni, v terminu od 10 .4. 2024, do 30. 4. 2024, popolnoma zaprt del državne ceste ter izvedena polovična zapora lokalne ceste 208241 Litija – Šmartno.   Prosimo za razumevanje. Rok…

POPOLNA ZAPORA CESTE – OBVESTILO

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo od 2. 4. 2024 do predvidoma 30. 5. 2024 popolnoma zaprt odsek ceste 208202 Razbore – Ježni Vrh – Poljane, od križišča za Oblo Gorico, do hišne številke Vinji Vrh 4. Izvajala se bo gradnja vodovoda. Rok razpisa: četrtek, 30. 5. 2024 ob 0:00

VIZIJA OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

»V kakšni občini želimo živeti? Kakšen promet želimo v prihodnosti?« VIZIJA OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE odgovarja na vprašanja o dolgoročnem razvoju prometa in mobilnosti v občini. Občina Šmartno pri Litiji predstavlja prometno vizijo, izbrano v postopku priprave občinske celostne prometne strategije: »Skupaj za varen in občanom prijazen promet v zdravi, povezani in dostopni občini!« Občinska…

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2024

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 167/21) objavlja javni razpis za sofinanciranje malih…