Izredna denarna pomoč – obvestilo Centra za socialno delo

Družine, ki so se zaradi posledic epidemije COVID-19 znašle v materialni stiski zaradi kritja osnovnih stroškov preživljanja, lahko na centru za socialno delo zaprosijo za izredno denarno pomoč. Vloga za uveljavljanje pravice je dosegljiva na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/. Za več informacij pokličite CSD Osrednja Slovenija – vzhod, enota Litija, na telefonsko številko 01 890 03…