Poziv prostovoljcem

Občina Šmartno pri Litiji in Dom Tisje pozivata prostovoljce, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči ob epidemiji koronavirusa na območju občine Šmartno pri Litiji, predvsem za pomoč v Domu Tisje. Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi. Posebej je dobrodošlo, da se…