Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 , ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini…

Javno naročilo – modernizacija cest v Občini Šmartno pri Litiji

Opis naročila Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD modernizacija cest CESTA JAVORJE – FELIC VRH brez cen CESTA JEZNI VRH – GRMADA brez cen ENERGIJSKA POT JAVORJE brez cen 1356_vinji vrh_LC 208301_POPIS_1 Javno odpiranje ponudb bo 12.02.2018, ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. CESTA FELIC VRH IZN pregledna-Pregledna CESTA FELIČ VRH – TEHNICNO POROCILO CESTA…

Izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi investicij, nadzora vzdrževanja cest, javne razsvetljave in zimske službe, v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019

Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD(5) Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 24.01.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: sreda, 24. 1. 2018 ob 10:00 Datoteke Razpisna dokumentacija (5 MB)Narocnik_ESPD(5) (7 kB)

Povabilo k predstavi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019

Občina Šmartno pri Litiji (občina) vabi k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in/ali priložnostnih  daril ter daril zanemarljive vrednosti, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih aktivnosti. Povabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019 Grb SMARTNO – COLOR Grb SMARTNO – CB Rok razpisa:…