Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2022

Javni razpis 2022 RD Obrazci2022 Pogodba – vzorec2022 OBRAZEC-vmesno-koncno-porocilo ZAHTEVEK (1)   Rok za oddajo vlog je do 06.06.2022 do 00.00. Rok razpisa: ponedeljek, 6. 6. 2022 ob 0:00 Datoteke Javni razpis 2022 (54 kB)ZAHTEVEK (1) (3 MB)Javni razpis 2022 (54 kB)OBRAZEC-vmesno-koncno-porocilo (40 kB)Pogodba – vzorec2022 (55 kB)RD Obrazci2022 (58 kB)ZAHTEVEK (1) (3 MB)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2022

Javni razpis 2022 Razpisna dokumentacija2022 Vzorec pogodbe2022 OBRAZEC-vmesno-koncno-porocilo ZAHTEVEK (1)   Rok za oddajo vlog je do 06.06.2020 do 00.00. Rok razpisa: ponedeljek, 6. 6. 2022 ob 0:00 Datoteke OBRAZEC-vmesno-koncno-porocilo (40 kB)Javni razpis 2022 (43 kB)Razpisna dokumentacija2022 (2 MB)Vzorec pogodbe2022 (17 kB)ZAHTEVEK (1) (3 MB)

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2022

javni razpis za MKČN 2022 VLOGA – javni razpis za MKČN 2022 OP odvajanja in čiščenja kom. odp. vode_sprejet 13 6 2021 poročilo o prvih meritvah Povezava do seznama tipskih MKČN, ki jih priporoča Zbornica komunalnega gospodarstva: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MKCN   Rok razpisa: petek, 30. 9. 2022 ob 0:00 Datoteke javni razpis za MKČN 2022 (35 kB)VLOGA…

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022

Javni razpis 2022 Obrazec ukrep 1 Obrazec ukrep 2 Obrazec ukrep 3 Obrazec Ukrep 4 Obrazec ukrep 5 Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020 Pravilnik o spremembah Pravilnika 2016-2020 (2019) Datoteke Javni razpis 2022 (18 kB)Obrazec ukrep 1 (3 MB)Obrazec ukrep 2 (3 MB)Obrazec ukrep 3 (3 MB)Obrazec Ukrep 4 (3 MB)Obrazec ukrep 5 (3 MB)Pravilnik…