Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta “Višji občinski redar”

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 — uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJU) župan Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Franci Rokavec, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI OBČINSKI REDAR (šifra delovnega mesta C066009) v Skupni občinski upravi Občin Dol…

Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji za širitev kamnoloma Vetrnik ter ureditev območja gradu Bogenšperk

Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo SD OPN Občine Šmartno pri Litiji za širitev kamnoloma Vetrnik ter ureditev območja gradu Bo Rok za oddajo pripomb se izteče 03.12.2021 ob 24.00. Rok razpisa: petek, 3. 12. 2021 ob 0:00

Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji za širitev podjetja Kovikor

Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji za širitev podjetja Kovikor Rok za oddajo pripomb se izteče 03.12.2021 ob 24.00.   Rok razpisa: petek, 3. 12. 2021 ob 0:00 Datoteke Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo…

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2021

Javni razpis 2021 OBRAZEC-vmesno-končno poročilo RD Obrazci2021 ZAHTEVEK Pogodba – vzorec2021 Rok za oddajo vlog je podaljšan do 21.06.2021 do 24.00. Rok za oddajo vlog je 4.6.2021 do 24.00 Rok razpisa: ponedeljek, 21. 6. 2021 ob 0:00 Datoteke Javni razpis 2021 (54 kB)OBRAZEC-vmesno-končno poročilo (39 kB)RD Obrazci2021 (60 kB)ZAHTEVEK (3 MB)Pogodba – vzorec2021 (55 kB)