Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2022

javni razpis za MKČN 2022 VLOGA – javni razpis za MKČN 2022 OP odvajanja in čiščenja kom. odp. vode_sprejet 13 6 2021 poročilo o prvih meritvah Povezava do seznama tipskih MKČN, ki jih priporoča Zbornica komunalnega gospodarstva: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MKCN   Rok razpisa: petek, 30. 9. 2022 ob 0:00 Datoteke javni razpis za MKČN 2022 (35 kB)VLOGA…

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022

Javni razpis 2022 Obrazec ukrep 1 Obrazec ukrep 2 Obrazec ukrep 3 Obrazec Ukrep 4 Obrazec ukrep 5 Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020 Pravilnik o spremembah Pravilnika 2016-2020 (2019) Datoteke Javni razpis 2022 (18 kB)Obrazec ukrep 1 (3 MB)Obrazec ukrep 2 (3 MB)Obrazec ukrep 3 (3 MB)Obrazec Ukrep 4 (3 MB)Obrazec ukrep 5 (3 MB)Pravilnik…

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk Vloga za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk Rok za oddajo: do porabe sredstev. Datoteke Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk (17 kB)Vloga za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk (15 kB)