Aktualni javni razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017 Javni razpis Razpisna dokumentacija   Poročilo komisije 2017 Izračuni2017 Rok razpisa: petek, 21. 7. 2017 ob 0:00 Datoteke…

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017 Vloga humanitarne 2017 Vzorec pogodbe   Poročilo komisije 2017 Izračuni2017 Rok razpisa: petek, 30. 6. 2017 ob 0:00 Datoteke Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri…

3. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom »ŠMARTNO, SLEDI PRETEKLOSTI«.

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija objavljajo   FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom  »ŠMARTNO, SLEDI PRETEKLOSTI«. Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije! Vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite občinskega fotografskega natečaja. Tema letošnjega fotografskega natečaja je arhitekturna dediščina v Šmartnem in njegovi okolici. Razpis natečaja in prijavnica sta dostopni na spletnih straneh:…

Javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno”

Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno naročilo male vrednosti – “Modernizacija lokalne ceste 208151 – Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno” Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila Modernizacija LC 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno) CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna CESTA JASTREBNIK IZN CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL Naročnik_ESPD RD Modernizacija LC JASTREBNIK Rok razpisa: torek, 23. 5. 2017…

Javno naročilo male vrednosti – »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Javno naročilo male vrednosti: »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica« JN KOSTREVNICA RD RD POŠ Kostrevnica-OBJAVA POS KOSTREVNICA POPIS ZA RAZPIS 2017-2 brez cen 3 POS KOSTREVNICA list 1 3 POS KOSTREVNICA list 2-12 3 POS KOSTREVNICA TP GR 4-1 POS KOSTREVNICA list 1-6 4-1 POS KOSTREVNICA TP EI 4-2 POS KOSTREVNICA…

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16),  Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Šmartno…

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list…

NAKUP VOZILA-PREKUCNIK

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob…

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno…