Javna razprava o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023

Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in sklepom sprejetim na 2. redni seji občinskega sveta dne, 15.02.2023, Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno razpravo o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023. Javna razprava o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri…