Lokalne volitve – zaupniki

Poziv predstavnikom list kandidatur: »Sklano s 47. členom  ZLV (Ur.l. RS št. 94/07 ZLV-UPB 3, 45/08, 83/12 in 68/17) lahko predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov Občinski volilni komisiji  predložijo sezname zaupnikov najpozneje do 12.11.2018. Zaupnik kandidata ne sem biti  kandidat in mora biti vpisan v evidenco volilne pravice v Občini Šmartno pri Litiji.«   Občinska…

POPOLNA ZAPORA CEST

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bosta od 27. 3. 2018, do zaključka del, predvidoma 31. 5. 2018, zaprta dela lokalnih cest  208301-Kopačija-Gabrska Gora-Moravče (od Poljan pri Primskovem do križišča za Gabrsko Goro) in 208202-Razbore-Jež.V.-Poljane na območju križišča z Gabrsko Goro. Cesti bosta zaprti zaradi modernizacije cestišča. Uporabnike prosimo za razumevanje.

JAVNA PREDSTAVITEV PREDLOGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Občina Šmartno pri Litiji z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrta. Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je objavljen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, na naslovu: http://www.smartno-litija.si/ oziroma je dostopen na sedežu Občine Šmartno pri Litiji,…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave,…

MERITVE HITROSTI

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 29.08.2017, od 06.00 ure naprej potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov. Občina Šmartno pri Litiji