JAVNA PREDSTAVITEV PREDLOGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Občina Šmartno pri Litiji z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrta. Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je objavljen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, na naslovu: http://www.smartno-litija.si/ oziroma je dostopen na sedežu Občine Šmartno pri Litiji,…