Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14 (v nadaljevanju: OPPN). 194_naznanilo_javn_razgrn SD OPPN ŠM-14 Datoteke 194_naznanilo_javn_razgrn SD OPPN ŠM-14 (145 kB)