CO-WORKING LITIJA/ŠMARTNO

Razvojni center Srca Slovenije razvija projekt podjetništva in turizma v okolju občin Litije in Šmartna pri Litiji. Vabimo vas, da ste del teka projekta tudi vi. Predstavitev projekta Co-working: Razvijamo projekt za razvoj mladih, malih in mikro podjetij. Ustvarjamo podjetniški prostor, kjer se bodo lahko podjetja povezovala med seboj, skupaj razvijala, si pomagala na trgu…

Lokalne volitve – zaupniki

Poziv predstavnikom list kandidatur: »Sklano s 47. členom  ZLV (Ur.l. RS št. 94/07 ZLV-UPB 3, 45/08, 83/12 in 68/17) lahko predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov Občinski volilni komisiji  predložijo sezname zaupnikov najpozneje do 12.11.2018. Zaupnik kandidata ne sem biti  kandidat in mora biti vpisan v evidenco volilne pravice v Občini Šmartno pri Litiji.«   Občinska…