Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Ogled rezultata

Brezplačen dostop do interneta v Občini Šmartno pri Litiji (Shema WiFi4EU)

Občina Šmartno pri Litiji je že pred časom uspela s prijavo na razpis Evropske komisije WiFi4EU, s katerim je želela slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnostih v vsej regiji (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.). Shema Wi-Fi 4 EU…

Ogled rezultata

1. izredna seja (18.01.2023)

Dnevni red Kadrovske zadeve: – imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, – imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, – imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, – imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, – imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja, – imenovanje Nadzornega odbora in – imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo…

Ogled rezultata

Zaposlovanje in šolanje v policiji

Če si želite postati policist ali policistka se lahko po zaključeni srednji šoli vpišete na Višjo policijsko šolo v Tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na ostale višje šole, razpis pa je predviden februarja 2022. Seveda se morate najprej vpisati in če ste sprejeti dobite pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne teči delovna doba, začnete…

Ogled rezultata

POVABILO K PISANJU PRISPEVKOV ZA KRAJEVNE NOVICE

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Ogled rezultata