Celostna prometna strategija – ANKETA

Občina Šmartno pri Litiji izdeluje celostno prometno strategijo občine, katere namen je uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostne mobilnosti. S pomočjo strategije bomo oblikovali ukrepe za reševanje izzivov s področja trajnostnega razvoja prometa. Da bomo naslovili prave tematike in izzive potrebujemo mnenja čim širšega kroga prebivalcev občine. Prosimo vas, da izpolnite anketa v…

Ogled rezultata

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024

Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in sklepom sprejetim na 7. redni seji občinskega sveta dne, 15.11.2023, Občina Šmartno pri Litiji objavlja javno razpravo o predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024. Pripombe in predlogi se sprejemajo najkasneje do 30.11.2023.   +Javna razprava predlog proračun 2024 (1. branje)

Ogled rezultata

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, št. 844-14/2023-5-DGZR, z dne 9. 11. 2023, obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023. Občina…

Ogled rezultata

7. redna seja (15.11.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 6. redne seje z dne 11.10.2023 Priloga – pobude Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Odlok o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje – predlog za…

Ogled rezultata

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Ogled rezultata

Javno naznanilo – o javni razgrnitvi pobude in elaborata preveritve v enoti urejannja VT-87

Javno_naznanilo_LP_12 Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 13. 11. 2023 ustno na zapisnik, pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se pošlje na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe –…

Ogled rezultata

Javno naznanilo – o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora JV-9

Javno_naznanilo_LP_13   Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 16. 11. 2023 ustno na zapisnik, pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se pošlje na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe…

Ogled rezultata

Šmartnovanje 2023 od 05.11. do 12.11.2023

Občina Šmartno pri Litiji, praznuje 11.11. svoj praznik. Letos smo se odločili, da praznični dan raztegnemo v praznični teden. Spodaj je opisana časovnica dogodkov, ki bodo organizirani v sklopu Šmartnovanja 2023. Vljudno vabljeni, da se jih v čim večjem številu udeležite ŠMARTNOVANJE 2023 – SEZNAM DOGODKOV  Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  

Ogled rezultata