JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2023

Na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št.: 67/19), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šmartno pri Litiji objavlja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ  OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2024. Vabimo vas, da besedilo razpisa preberete in predlagate kandidate, za katere menite, da bi…

Ogled rezultata

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA POSVETOVALNI REFERENDUM O OBRAVNAVI UREDITVI PRAVICE DO POMOČI OB PROSTOVOLJEN KONČANJU ŽIVLJENJA, POSVETOVALNI REFERENDUM O UVEDBI PREFERENČNEGA GLASU ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS IN POSVETOVALNI REFERENDUM O GOJENJU IN PREDELOVANJU KONOPLJE V MEDICINSKE NAMENE TER O GOJENJU IN POSREDOVANJU KONOPLJE ZA OMEJENO OSEBNO RABO

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe mest za plakatiranje – referendumi – junij 2024

Ogled rezultata

11. redna seja (15.05.2024)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-25 – skrajšani postopek Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Mestne lekarne – predlog za drugo obravnavo Odlok o sedmih (7) spremembah…

Ogled rezultata

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Ogled rezultata

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kabelske kanalizacije na državni cesti R3-645, odsek Zadvor  – Šmartno pri Litiji, investitorja Elektro Ljubljana d.d., 6 delovnih dni, v terminu od 10 .4. 2024, do 30. 4. 2024, popolnoma zaprt del državne ceste ter izvedena polovična zapora lokalne ceste 208241 Litija – Šmartno.   Prosimo za razumevanje.

Ogled rezultata

PREDSTAVITEV PREDLOGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in v povezavi s 5., 12. in 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19),…

Ogled rezultata

10. redna seja (17.04.2024)

Dnevni red   Skrajšani zapisnik 9. redne seje z dne 21.02.2024 Kadrovske zadeve: – Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji – Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor in imenovanje nadomestnega člana odbora – Razrešitev dosedanje predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija in imenovanja nadometnega predstavnika…

Ogled rezultata

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Ogled rezultata