Arhiv poteklih javnih naročil

Javno naročilo – Izgradnja pločnika do pokopališča Šmartno

Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1C-popis del 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1A-popis del 1x_tloris pločnika G-03_26 3x_tloris temeljev G-02_25 4x_vzdolžni in prečni prerezi G-04_27 4x_zakoličba konzole in pločnika G-06_21 4x_zakoličba temeljev in zidu G-05_20 armatura konzole na zidu G-11_43 armatura pločnika G-12_44 armatura temeljev G-9_41 armatura zidu G-10_42 detajl ograje…

Javno naročilo – Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji

RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine – razpis zaščita RD Staretov trg R01-R04_Situacije Narocnik_ESPD-Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji Rok razpisa: torek, 17. 4. 2018 ob 10:00 Datoteke RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo (320 kB)KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine -…

Javno naročilo – izgradnja pločnika Velika Kostrevnica

Opis naročila Razpisna dokumentacija – pločnik Kostrevnica Razpisna dokumentacija pločnik Velika Kostrevnica POPIS DEL PLOČNIK KOSTREVNICA Kabelska kanalizacija Naročnik_ESPD-pločnik Kostrevnica Pločnik situacija 1 Pločnik situacija 2 Situacija javna razsvetljava Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 08.03.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: četrtek, 8. 3. 2018 ob 10:00 Datoteke…

Javno naročilo – modernizacija cest v Občini Šmartno pri Litiji

Opis naročila Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD modernizacija cest CESTA JAVORJE – FELIC VRH brez cen CESTA JEZNI VRH – GRMADA brez cen ENERGIJSKA POT JAVORJE brez cen 1356_vinji vrh_LC 208301_POPIS_1 Javno odpiranje ponudb bo 12.02.2018, ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. CESTA FELIC VRH IZN pregledna-Pregledna CESTA FELIČ VRH – TEHNICNO POROCILO CESTA…

NAKUP VOZILA-PREKUCNIKA

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob…

Javno naročilo male vrednosti “Modernizacija lokalne ceste 208 151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno” – ponovljeni razpis

Razpisna dokumentacija – Modernizacija lokalne ceste 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna CESTA JASTREBNIK IZN Narocnik_ESPD Tehnično poročilo – cesta Jastrebnik Rok razpisa: četrtek, 17. 8. 2017 ob 10:00 Datoteke Razpisna dokumentacija – Modernizacija lokalne ceste 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno (7 MB)CESTA…

Javno naročilo male vrednosti – »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Javno naročilo male vrednosti: »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica« JN KOSTREVNICA RD RD POŠ Kostrevnica-OBJAVA POS KOSTREVNICA POPIS ZA RAZPIS 2017-2 brez cen 3 POS KOSTREVNICA list 1 3 POS KOSTREVNICA list 2-12 3 POS KOSTREVNICA TP GR 4-1 POS KOSTREVNICA list 1-6 4-1 POS KOSTREVNICA TP EI 4-2 POS KOSTREVNICA…

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe: Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji. Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti. Povabilo k oddaji ponudbe Povabilo k oddaji ponudbe Rok razpisa: ponedeljek, 3. 4. 2017 ob…