Arhiv poteklih javnih naročil

Javno naročilo – Izgradnja pločnika do pokopališča Šmartno

Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1C-popis del 29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1A-popis del 1x_tloris pločnika G-03_26 3x_tloris temeljev G-02_25 4x_vzdolžni in prečni prerezi G-04_27 4x_zakoličba konzole in pločnika G-06_21 4x_zakoličba temeljev in zidu G-05_20 armatura konzole na zidu G-11_43 armatura pločnika G-12_44 armatura temeljev G-9_41 armatura zidu G-10_42 detajl ograje…

Javno naročilo – Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji

RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine – razpis zaščita RD Staretov trg R01-R04_Situacije Narocnik_ESPD-Prenova Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji Rok razpisa: Tuesday, 17. 4. 2018 ob 10:00 Datoteke RD Prenova Staretovega trga – NMV-za objavo (320 kB)KopijaStaretov trg GOI URB OPREMA in utrjene površine -…

Javno naročilo – izgradnja pločnika Velika Kostrevnica

Opis naročila Razpisna dokumentacija – pločnik Kostrevnica Razpisna dokumentacija pločnik Velika Kostrevnica POPIS DEL PLOČNIK KOSTREVNICA Kabelska kanalizacija Naročnik_ESPD-pločnik Kostrevnica Pločnik situacija 1 Pločnik situacija 2 Situacija javna razsvetljava Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 08.03.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: Thursday, 8. 3. 2018 ob 10:00 Datoteke…

Javno naročilo – modernizacija cest v Občini Šmartno pri Litiji

Opis naročila Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD modernizacija cest CESTA JAVORJE – FELIC VRH brez cen CESTA JEZNI VRH – GRMADA brez cen ENERGIJSKA POT JAVORJE brez cen 1356_vinji vrh_LC 208301_POPIS_1 Javno odpiranje ponudb bo 12.02.2018, ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. CESTA FELIC VRH IZN pregledna-Pregledna CESTA FELIČ VRH – TEHNICNO POROCILO CESTA…

Izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi investicij, nadzora vzdrževanja cest, javne razsvetljave in zimske službe, v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019

Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD(5) Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 24.01.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: Wednesday, 24. 1. 2018 ob 10:00 Datoteke Razpisna dokumentacija (5 MB)Narocnik_ESPD(5) (7 kB)

Javno naročilo male vrednosti “Modernizacija lokalne ceste 208 151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno” – ponovljeni razpis

Razpisna dokumentacija – Modernizacija lokalne ceste 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno CESTA JASTREBNIK – POPIS DEL CESTA JASTREBNIK IZN pregledna-Pregledna CESTA JASTREBNIK IZN Narocnik_ESPD Tehnično poročilo – cesta Jastrebnik Rok razpisa: Thursday, 17. 8. 2017 ob 10:00 Datoteke Razpisna dokumentacija – Modernizacija lokalne ceste 208151 Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno (7 MB)CESTA…

Javno naročilo male vrednosti – »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica«

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Javno naročilo male vrednosti: »Adaptacija Podružnične šole Velika Kostrevnica« JN KOSTREVNICA RD RD POŠ Kostrevnica-OBJAVA POS KOSTREVNICA POPIS ZA RAZPIS 2017-2 brez cen 3 POS KOSTREVNICA list 1 3 POS KOSTREVNICA list 2-12 3 POS KOSTREVNICA TP GR 4-1 POS KOSTREVNICA list 1-6 4-1 POS KOSTREVNICA TP EI 4-2 POS KOSTREVNICA…

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe: Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji. Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti. Povabilo k oddaji ponudbe Povabilo k oddaji ponudbe Rok razpisa: Monday, 3. 4. 2017 ob…