Izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi investicij, nadzora vzdrževanja cest, javne razsvetljave in zimske službe, v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019

Razpisna dokumentacija Narocnik_ESPD(5) Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 24.01.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: sreda, 24. 1. 2018 ob 10:00 Datoteke Razpisna dokumentacija (5 MB)Narocnik_ESPD(5) (7 kB)