Javno naročilo – izgradnja pločnika Velika Kostrevnica

Opis naročila Razpisna dokumentacija – pločnik Kostrevnica Razpisna dokumentacija pločnik Velika Kostrevnica POPIS DEL PLOČNIK KOSTREVNICA Kabelska kanalizacija Naročnik_ESPD-pločnik Kostrevnica Pločnik situacija 1 Pločnik situacija 2 Situacija javna razsvetljava Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 08.03.2018 ob 11.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.   Rok razpisa: četrtek, 8. 3. 2018 ob 10:00 Datoteke…