22. redna seja (16.10.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 21. redne seje z dne, 04.07.2018 Zapisnik 6. korespondenčne seje, ki je potekala od 21.08.2018 do 27.08.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Statut Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje…

21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in…

20. redna seja (04.04.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 06.02.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta Statut Občine Šmartno pri Litiji – delovno gradivo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek Odlok o pokopališkem…

19. redna seja (06.02.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 29.11.2017 Skrajšani zapisnik 5. izredne seje z dne 20.12.2017 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji…

5. izredna seja (20.12.2017)

Dnevni red Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – predlog za drugo branje Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za…

18. redna seja (29.11.2017)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 17. redne seje Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – predlog za drugo branje Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – predlog za prvo branje Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc Kadrovske…

17. redna seja (18.10.2017)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 28.06.2017 Zapisnik 4. korespondenčne seje Zapisnik 5. korespondenčne seje Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 20.09.2017 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o…

4. izredna seja (20.09.2017)

Dnevni red Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu OPN Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za drugo branje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja…