21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in…