8. redna seja (19.12.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 7. redne seje z dne 15.10.2023 Kadrovske zadeve: – imenovanje uredniškega odbora Krajevnih novic Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – predlog za drugo obravnavo Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji Priloga – cene predšolske vzgoje Načrt preskrbe z zemljišči v…

ZAPORA LOKALNE CESTE VELIKA ŠTANGA – MALA ŠTANGA

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo lokalna cesta na relaciji Velika Štanga, križišča Mala Štanga – Janče, popolnoma zaprta od srede, 29. 11. 2023, do predvidoma ponedeljka, 18. 12. 2023. Potekala bodo sanacijska dela po izgradnji optičnega omrežja. Obvoz za naselje Mala Štanga bo možen preko javne poti Velika Štanga  – Račica in javne…

Celostna prometna strategija – ANKETA

Občina Šmartno pri Litiji izdeluje celostno prometno strategijo občine, katere namen je uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostne mobilnosti. S pomočjo strategije bomo oblikovali ukrepe za reševanje izzivov s področja trajnostnega razvoja prometa. Da bomo naslovili prave tematike in izzive potrebujemo mnenja čim širšega kroga prebivalcev občine. Prosimo vas, da izpolnite anketa v…

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, št. 844-14/2023-5-DGZR, z dne 9. 11. 2023, obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023. Občina…

Zapora ceste – center Šmartna – obvestilo

Spoštovani, Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo cesta v središču naselja Šmartno pri Litiji popolnoma zaprta od petka, 10. 11. 2023 od 9:00, do sobote, 11. 11. 2023, do 9:00 zaradi prireditve »Martinovanje pod šotorom«. Lokacije postavitve zapore si uporabniki lahko pogledajo na https://obcina.smartno.si/pomembnejse-objave/promet/ Prosimo za razumevanje.  

7. redna seja (15.11.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 6. redne seje z dne 11.10.2023 Priloga – pobude Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Odlok o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje – predlog za…