6. Izredna seja (20.10.2021)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani postopek Naslovna stran – sprememba dodana na seji Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca Zapisnik seje z dne 6.10.2021 Zapisnik seje z dne 8.10.2021 Zapisnik seje z dne 11.10.2021 Izvedbeni program zimske službe za sezono…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

14. redna seja (06.10.2021)

Dnevni red Skrajšani zapisnik trinajste redne seje z dne 13.06.2021 Skrajšani zapisnik pete izredne seje z dne 30.06.2021   Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o…

VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

ČE IMATE TE PRAVICE ŽE PRIZNANE, NI POTREBNO VLAGATI NOVE VLOGE – RAZEN ČE SO NASTALE SPREMEMBE. Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev Ob prihajajočem novem šolskem letu 2021/2022, bomo centri za socialno delo odločali  o podaljševanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice/kosila) avtomatično po uradni dolžnosti. Staršem…

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

Javni razpis se nanaša na dve točki: SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice, ki ustrezaj razpisnim pogojem in prihajajo…