Točka za starejše – Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu – vabilo prostovoljcem k sodelovanju

Sredi junija 2021 se je pričel izvajati projekt »Točka za starejše – Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu«, ki bo omogočil prenos znanja, praktičnih izkušenj, storitev svetovanja in pomoči na domu skozi predavanja ter delavnice za prostovoljce in občinske koordinatorje. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bodo vključeni v več ravneh projekta, kot prostovoljci na…