4. izredna seja (25.02.2021)

Dnevni red Prijava občine na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 Informacija o prijavi na Javni  razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«  Ministrstva za javno upravo   (gradivo bo objavljeno naknadno)

Informacija glede gradnje optičnega omrežja

Glede na podana vprašanja v zvezi z gradnjo optičnega omrežja podajamo sledečo informacijo: Na območju občine Šmartno pri Litiji intenzivno poteka gradnja optičnega omrežja. Gradnjo izvajata podjetji Telekom d.o.o. in RUNE Enia d.o.o. preko svojih izvajalcev. Po dostopnih informacijah se gradi odprto omrežje, tako si lahko posameznik (občan) izbere katerega koli ponudnika storitev. Z izbranim…