6. redna seja (27.11.2019)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 5. redne seje z dne 23.10.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave Informacija o upravljanju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje Sprejem sklepa o določitvi višine grobarine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in…