20. redna seja (20.10.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 29.06.2022 Zapisnik 9. dopisne seje Zapisnik 10. dopisne seje Zapisnik 11. dopisne seje   Kadrovske zadeve: – Imenovanje elektorjev za volitve v Državni svet RS – Imenovanje kandidata za člana Državnega sveta RS Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine…

19. redna seja (29.06.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 25.05.2022 (2) Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD – osrednja Slovenija Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega…

18. redna seja (25.05.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 17. redne seje z dne 21.04.2022 Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji 2022 – 2026 Poročilo o delu župana in občinske uprave Akcijski načrt Slovenia Green 2022-2024 Akcijski načrt ZSST 2022 – Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji Poročilo o prostorskem razvoju Občine Šmartno pri Litiji Informacijo…

17. redna seja (21.04.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 09.02.2022 Kadrovske zadeve – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov Gradivo GŠL Gradivo OŠ Gradivo ZDL Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov-razširitev Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah…

16. redna seja (09.02.2022)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne 02.12.2021 Skrajšani zapisnik 7. izredne seje z dne 22.12.2021 Kadrovske zadeve: – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek Odlok…