Aktualne javne dražbe

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,dne 15. 04. 2013, ob 10.00. uri.

Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0- pot v izmeri 1402 m2, k. o. Ježni Vrh (ID 1837680). Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 18.657,50 € brez 20 % DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 04. 03. 2013, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00 uri.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 08. 10. 2012, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, vpisan z ID 5549308.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 20. 08. 2012, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

Javna dražba se bo vršila dne 30. 07. 2012, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10.00 uri.

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).