Aktualna javna naročila

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe: Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji. Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti. Povabilo k oddaji ponudbe Povabilo k oddaji ponudbe Rok razpisa: ponedeljek, 3. 4. 2017 ob…

NAKUP VOZILA-PREKUCNIK

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob…

Nakup vozila – prekucnika

Predmet javnega naročila: »Nakup vozila-prekucnika« Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril…

Obnova javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Odpiranje ponudb 12. 09. 2016 ob 11:00

Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji.

Izvajalec bo dela izvajal etapno skladno z zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ima v letu 2016 zagotovljenih 35.000,00 EUR (upoštevajoč vrednost del z DDV). Izvajalec je dolžan terminski plan izvedbe del prilagoditi finančnim sredstvom naročnika ter etapnost del prilagoditi zahtevam naročnika.

Naročnik zahteva, da so svetilke, ki se bodo zamenjale v okviru projekta obnove javne razsvetljave, poenotene s svetilkami, ki so v občini Šmartno pri Litiji že skladne z uredbo.